เวลาให้บริการ
อาหารกลางวัน
11.30 น. - 14.30 น.
อาหารค่ำ
18.00 น. - 22.30 น.
ซันเดย์บรันช์
11.30 น. - 15.00 น.